Cztery żywioły – dzieci Matki Natury

przez Joanna Kułaga

„Woda – Powietrze – Ziemia – Ogień
o czterech żywiołach coś ci powiem.
Do życia są niezbędne nam, lecz dobrą radę tobie dam:
Korzystaj z nich rozważnie i traktuj bardzo poważnie!”

W pierwszym tygodniu marca sześciolatki z grupy Biedronek rozpoczęły zajęcia o niezwykle intersującej tematyce „Żywioły – czworo dzieci Matki Natury”. Zajęcia miały na celu rozwijanie w dzieciach zainteresowań przyrodą ożywioną i nieożywioną, wdrażanie do eksperymentowania, obserwowania, poszukiwania oraz formułowania wniosków. Realizowana tematyka uwrażliwiała też na piękno otaczającego świata przyrodniczego i kształtowała postawy proekologiczne. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, że cztery żywioły: Woda, Powietrze, Ogień i Ziemia to potężne siły Matki Natury, które są niezbędne do życia dla ludzi, zwierząt i roślin, ale jednocześnie są wielką, niszczycielską siłą. Sześciolatki opisywały charakterystyczne cechy żywiołów, poznały wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi i zwierząt. Poznały klęski żywiołowe, takie jak powódź, huragan, tornado, pożar, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu.

Aby dzieci lepiej zapamiętały, jakie mamy żywioły wykonaliśmy kilka doświadczeń z nimi związanych. Sześciolatki poznały trzy stany skupienia wody, wykonały doświadczenie z wodą wędrującą ze szklanki do szklanki, dowiedziały się, w jaki sposób woda i mydło działa na wirusy i bakterie. Dzieci eksperymentowały z papierowymi kwiatkami na tafli wody, dowiedziały się, że ogień potrzebuje powietrza, by płonąć, a także wykonały doświadczenie, dzięki któremu mogły zaobserwować małe tornada w słoiku. Jednym z najciekawszych eksperymentów wykonanych przez dzieci był wybuch wulkanu.

Przeprowadzone zajęcia edukacyjne wprowadziły dzieci w świat takich wartości jak: natura, bezpieczeństwo, odwaga, roztropność i pokora wobec żywiołów ognia, wody, powietrza i ziemi. Dały dzieciom możliwość do eksperymentowania oraz były okazją do poznania otaczającej rzeczywistości poprzez różne zmysły oraz do podejmowania własnej inicjatywy i aktywności dydaktycznej.

Wychowawczyni: Joanna Kułaga