Plan Lekcji


Klasa I wychowawca – mgr Anita Wolicka

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
910-955 edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1005-1050edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1105-1150wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnajęzyk angielskiedukacja informatyczna
1205-1250 religiajęzyk angielski

Klasa II a wychowawca – mgr Monika Michalska

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja informatyczna
910-955język angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczneedukacja wczesnoszkolna
1005-1050 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1105-1150 edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizycznereligia edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne
1205-1250religiajęzyk angielski

Klasa II b wychowawca – mgr Marzena Marut

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900 edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna
910-955edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
1005-1050język angielskiedukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolnawychowanie fizyczne
1105-1150 edukacja wczesnoszkolna religiaedukacja informatyczna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1205-1250 język angielski język angielski

Klasa III wychowawca – mgr Małgorzata Magdziak

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
910-955edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1005-1050 edukacja wczesnoszkolna język angielskireligiaedukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
1105-1150 edukacja informatycznaedukacja wczesnoszkolna język angielskiwychowanie fizyczne religia
1205-1250 wychowanie fizycznewychowanie fizyczne

Klasa IV wychowawca – mgr Ilona Guzek – Wilusz

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900 wf religiareligia wftechnika
910-955muzykaj. angielskimatematykaj. polskiwf
1005-1050j. polski matematykaj. polskihistoriawf
1105-1150j. angielskiplastykaj. polski matematykaj. polski
1205-1250matematykaprzyroda j. angielskiprzyrodazaj. z wych.
1305-1350informatyka gr. Iinformatyka gr. II

Klasa V wychowawca – mgr Dorota Stróż

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900muzykaj. polskimatematykareligiawf
910-955wfj. polski j. angielski historiatechnika
1005-1050wfplastyka wf j. angielskij. polski
1105-1150biologiahistoriaj. polski zaj z wych.geografia
1205-1250j. angielskimatematykaj. polskimatematykamatematyka
1305-1350religiawdżinformatyka gr. IIinformatyka gr. I

Klasa VI wychowawca – mgr Halina Błądek

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900historiamatematykaj. polskihistoriaj. polski
910-955matematyka plastykaj. polskiwfj. polski
1005-1050religiaj. polski matematykawfinformatyka
1105-1150j. angielskiwfmuzykamatematykaj. angielski
1205-1250geografiatechnikareligiaj. angielskizaj. z wych.
1305-1350biologiawdżwf

Klasa VII a wychowawca – mgr Tomasz Marut

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900j. angielskimuzykabiologiaj.polskij. polski
910-955geografiamatematykafizykahistoriaj. polski
1005-1050matematykahistoriawfwfgeografia
1105-1150j. niemieckichemiamatematykawfmatematyka
1205-1250wfj. polskij. polskichemiafizyka
1305-1350biologiaj. angielskij. angielskij. niemieckiplastyka
1400-1445 religiazaj. z wych.religiadoradztwo zawodoweinf gr. I/ inf gr. II

Klasa VII b wychowawca – mgr Zofia Ryś

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900 j. niemieckij. polski j. polskij. angielskigeografia
910-955 historiaj. polskiplastykamatematyka wf
1005-1050 geografiachemiaj. angielskichemiamatematyka
1105-1150 religiaj. angielskifizykabiologiafizyka
1205-1250 matematykabiologiahistoriaj. niemieckij. polski
1305-1350 j. polskiwfmatematykadoradztwo zawodowereligia
1400-1445 wf wfzaj. z wych.informatykamuzyka

Klasa VIII wychowawca – mgr Joanna Kotwica – Sałęga

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
815-900 geografia biologiafizykamatematykawf
910-955 j. niemieckichemiamatematykaj. angielskiinf gr. I/ inf gr. II
1005-1050 historiaj. polskihistoriaj. polski j. polski
1105-1150 matematykaj. polski wfreligiafizyka
1205-1250 j. polskij. angielskiwfwosj. angielski
1305-1350  wf woszaj. z wych.chemiamatematyka
1400-1445 edbwdżj. niemieckireligia
1455-1540doradztwo zawodowe