Rada Rodziców

„Istnieją tylko dwie rzeczy, które pragnęlibyśmy zostawić naszym dzieciom.
Pierwsza to korzenie, a druga to skrzydła”.

Przewodnicząca –

Zastępca Przewodniczącej –

Sekretarz –