Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe nauczycieli – rok szkolny 2020/2021

L.p.Imię i nazwisko nauczycielaKlasaDzień, godzinaRodzaj zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.