Nauczanie zdalne

przez Marta Stróż

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od  20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku, uczniowie klas I-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Zajęcia będą prowadzone online na platformie Teams według planu lekcji.

Bożena Sałęga – dyrektor szkoły