Szkolny Konkurs Kaligraficzny

przez Marzena Marut

Druga edycja Szkolnego Konkursu Kaligrafii dla klas 1-3 już za nami.

Do konkursu szkolnego przystąpiło 20 uczniów, którzy zostali laureatami Klasowego Konkursu Kaligraficznego. Uczestnicy Szkolnego Konkursu Kaligraficznego  niezwykle starannie przepisywali  zaproponowany dla każdego poziomu fragment baśni.

Komisja konkursowa, przy ocenie prac brała pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność kształtu liter z ogólnie obowiązującymi zasadami pisowni;

– prawidłowe połączenia liter;

– poprawność ortograficzną;

– estetykę wykonania;

– brak ozdobników, poprawek i skreśleń.

Wybór mistrzowskiej pracy był niezwykle trudny, ponieważ wszystkie dzieci biorące udział w Konkursie Kaligraficznym bardzo się starały, aby to ich praca została zauważona i wyróżniona.

Ostatecznie  tytuł Mistrza Kaligrafii w roku szkolnym 2021/2022 wywalczyli: 

Łucja Marut            z klasy 1

 Marek Żak              z klasy 2a

 Natalia Sudoł          z klasy 2b

 Gabriela Wyka        z klasy 3

Laureaci otrzymali dyplomy i upominki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do pięknego pisania.

                                                                  Organizator konkursu: Monika Michalska