Wycieczki i spacery w grupie Misie

przez Joanna Kułaga

W przedszkolu dzieci uczą się obserwować zjawiska przyrody, poznawać rośliny. To wszystko wzbogaca spostrzegawczość i umożliwia dzieciom nabywanie doświadczeń w stosunku do otaczającej je rzeczywistości przyrodniczej. Otaczające środowisko to dla dziecka najbliższy świat dostarczający mu wielu bodźców, przeżyć i doświadczeń, które próbuje poznać i zaakceptować. Spacery z dziećmi na świeżym powietrzu dają im możliwość pobiegania, a nawet pokrzyczenia, co nie byłoby możliwe w klasie przedszkolnej. Wycieczki i spacery sprzyjają również rozwojowi fizycznemu dzieci. Dzieci, które często przebywają w otoczeniu przyrody, chętnie wędrują, sprawnie przechodzą po kamieniach, nie odstrasza ich zła pogoda. Wszystko to wzmacnia ich siły fizyczne, hartuje, odpręża układ nerwowy, rozwija sprawność i zręczność. Dziecku w wieku przedszkolnym nie powinno się przekazywać wiadomości werbalnych  o zjawiskach i rzeczach. To co ma poznać powinno zobaczyć w miarę możliwości w naturalnym środowisku, w drodze bezpośredniego kontaktu.

Najwięcej okazji ku temu stwarzają właśnie wycieczki i spacery i to stawiam sobie za priorytet prowadząc zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w grupie Misie.

Wychowawczyni:
Lesława Gałka