Warsztaty: ,, Niepełnosprawni są wśród nas”

przez Marzena Marut

27 października pani psycholog Małgorzata Jankowska przeprowadziła dla uczniów klas I-III warsztaty profilaktyczno- adaptacyjne ,,Niepełnosprawni są wśród nas”.

Głównym celem zajęć było:

Uwrażliwienie uczniów na zagadnienie niepełnosprawności,

Kształtowanie empatii oraz pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
Zapoznanie uczniów z podstawowymi rodzajami niepełnosprawności,
Motywowanie uczniów do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami  niepełnosprawnymi,
Zachęcenie uczniów do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
Zwrócenie uwagi na konieczność przeciwdziałania marginalizacji osób niepełnosprawnych.