20 minut dla matematyki w grupie Biedronek

przez Marta Stróż

Grupa Biedronki już od września bierze udział w V edycji projektu  
#20 minut dla matematyki. Głównym celem jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu. Autorką projektu jest dr Zuzanna Jastrzębska.  

Metody działania opierają się na uczeniu czynnościowym, czyli opartym na działaniu – dziecko nie uczy się matematyki wypełniając zadania w kartach pracy, tylko poprzez manipulację przedmiotami, doświadczanie, popełnianie błędów. Uczymy matematyki wykorzystując codzienne sytuacje.  

Na zajęciach wykorzystujemy płyty Ruch + muzyka = matematyka, część 1 i 2. Publikacja zawiera mnóstwo świetnych zabaw ruchowych, które dają radość uczenia, a tym samym umożliwiają trening wielu niezwykle istotnych w tym procesie umiejętności. Dzieci ćwiczą koncentrację, rozwijają koordynację oraz uważność – co sprzyja efektywnemu i skutecznemu uczeniu się. Zdjęcia z zajęć publikowane są na zamkniętej grupie organizatora na facebooku. 

Wychowawczyni 

Anna Lesiczka