Informacje o pracy szkoły w dniach 14-16 maja

przez Marta Stróż
  1. Organizacja pracy szkoły w dniach egzaminu ósmoklasisty  – 14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek):

oddziały przedszkolne – pracują zgodnie z planem na dany dzień,

klasy I – VII – dni wolne od zajęć dydaktycznych,

świetlica – 7.00 – 15.00,

klasa VIII – uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty.

  • Kursy autobusów w dniach egzaminu ósmoklasisty:

wtorek  14 maja  2024 r.

Rano – 1 zbiorczy autobus  o godz. 7.45. (wyjazd z Występu)

Powrót – 1 zbiorczy autobus o godz. 11.30

                1 zbiorczy autobus o godz. 13.30

środa  15 maja  2024 r.

Rano – 1 zbiorczy autobus  o godz. 7.45. (wyjazd z Występu)

Powrót – 1 zbiorczy autobus o godz. 11.10

                1 zbiorczy autobus o godz. 13.30

 Czwartek  16  maja 2024 r.

Rano – 1 zbiorczy autobus  o godz. 7.45. (wyjazd z Występu)

Powrót – 1 zbiorczy autobus o godz. 11.00

                1 zbiorczy autobus o godz. 13.30     

Pozostałe kursy autobusów odwołane.