Psycholog szkolny

mgr Maria Błażejczak

Środa    8:00 – 14:00

Piątek  8:00 – 13:00

Drogi Uczniu!

Jeśli:

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • czujesz się samotny i bezwartościowy
 • wszystko Cię denerwuje, ciągle się złościsz i wybuchasz bez powodu
 • czujesz, że inni Cię nie rozumieją, tylko wymagają
 • często boli Cię brzuch, głowa i czujesz się zmęczony
 • jesteś nieśmiały i chcesz to zmienić
 • nie potrafisz porozumieć się z rodzicami, nauczycielami
 • ktoś Ci dokucza, wykorzystuje, wyśmiewa, grozi, szantażuje, wymusza od Ciebie pieniądze itp.
 • masz trudności z nauką lub brakuje Ci motywacji do uczenia się
 • martwisz się sytuacją w domu rodzinnym lub chciałbyś komuś pomóc
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • chcesz porozmawiać o swoich zainteresowaniach, planach życiowych, sukcesach
 • jesteś zainteresowany rozwojem swoich zdolności i umiejętności
 • lub po prostu chcesz z kimś porozmawiać

Przyjdź!    Razem wypracujemy najlepsze rozwiązanie.

Pamiętaj!   Szukanie pomocy to nie wstyd  –  to ważna umiejętność, z której każdy w życiu korzysta.

Drogi Rodzicu/Opiekunie!

Pamiętaj!  Najważniejsze jest dobro Twojego dziecka, a Ty jesteś dla Niego najważniejszy – dlatego współpracując razem możemy osiągnąć o wiele więcej!

Jeśli:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka
 • masz trudności w egzekwowaniu wymagań wobec dziecka a rozmowy nie przynoszą oczekiwanych efektów
 • masz wątpliwości czy właściwie postępujesz
 • niepokoją Cię Jego wyniki w nauce
 • nauczyciele zwracają uwagę, że z dzieckiem coś się dzieje (nie może się skoncentrować, łatwo wpada w gniew, odmawia współpracy na lekcji, przeszkadza, jest nieśmiałe, wycofane, lękliwe itd.)
 • chciałbyś lepiej zrozumieć swoje dziecko, wspierać rozwój jego zdolności, pogłębić relację z nim i wspierać w trudnym okresie dorastania
 • po prostu chcesz porozmawiać czy uzyskać poradę dotyczącą dręczących Cię pytań i wątpliwości

Zapraszam – razem postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Zadania psychologa to:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
 • realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • diagnozowanie problemów poprzez obserwacje w klasach, zajęcia warsztatowe z klasą, udzielanie informacji zwrotnych wychowawcy,
 • wspieranie wychowawcy w działaniach wychowawczo – profilaktycznych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Ważne telefony i adresy:

  Instytucja Telefon
  Telefon zaufania dla młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje 116
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli ul. Okulickiego 12, 37-450 Stalowa Wola 15 842 18 31 
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie ul. Parkowa 6, 37-433 Bojanów 15 870 83 24      
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 0 800 200 02
  Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej ul. Polna 18, 37-450 Stalowa Wola 15 642 52 93