Życzenia Świąteczne

przez Marta Stróż

Szanowni Państwo!

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek

oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu,

szczęścia i powodzenia

życzą

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Publicznej szkoły Podstawowej w Stanach