Stołówka szkolna

Obiady w stołówce szkolnej są wydawane według harmonogramu:

Klasa I – 1030

Klasa IIa – 1015

Klasa IIb – 1015

Klasa III – 1030

Klasa IV – 1050 – 1105

Klasa V – 1050 – 1105

Klasa VI – 1150 – 1205

Klasa VIIa – 1150 – 1205

Klasa VIIb – 1250 – 1305

Klasa VIII – 1250 – 1305