105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

przez Marta Stróż

„Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło…” W końcu lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku zespół T.Love, nawet jeśli nieco przekornie i ironicznie, to jednak
podświadomie dbał słowami popularnej piosenki o patriotyzm „pięknych nastoletnich”. Aż tak wiele się
nie zmieniło w ciągu trzydziestu kilku lat i wciąż trzeba przypominać rodakom o historii przodków, a
trzeba tutaj zaznaczyć, że poczucie patriotyzmu zdecydowanie różni się od reprezentowanego na
przestrzeni wcześniejszych stuleci. Współcześnie nie oczekujemy przecież od młodych czy już mocno
dojrzałych Polaków zbrojnego powstania, patetycznego skoku w wojenne zawieruchy, romantycznej i
najwyższej ofiary na ołtarzach wolności. Abyśmy przetrwali jako naród polski, dzisiaj wystarczy nam
rzetelna wiedza o historii naszego kraju, dobra znajomość prawideł ojczystego języka, szacunek dla
tradycji i obyczajów, ale też szacunek wobec wszystkich kultur, religii i odmienności. Dlaczego? Ta
wolność została już odzyskana i zapłacono za nią najwyższą cenę, ofiarując ją kolejnym pokoleniom. A
nasi przodkowie proszą tylko o pamięć…
I właśnie stąd, w przededniu najważniejszego święta narodowego, uczniowie klasy IVB i klasy V
Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach, pod egidą Pani Teresy Dąbal i Pani Marzeny Marut, w
liryczno – muzycznej formie postanowili przypomnieć nam wydarzenia z trudnej przecież historii Polski –
historii pełnej niewiadomych, historii bitew i potyczek, powstańczych zrywów i upadków, historii
przesiąkniętej cierpieniem i radością, obrazem zsyłek i obozów, przesiedleń i powrotów, prześladowań w
imię wolności… Młodzi artyści zwrócili też naszą uwagę na wielką wartość i siłę tych prostych zasad w
respektowaniu tradycji i pamięci, na poszanowanie kultury naszego języka, narodowych symboli, na sens
słów Mazurka Dąbrowskiego. Znakomitym zwieńczeniem spektaklu stał się tradycyjny, narodowy taniec
– polonez, w trakcie którego mogliśmy podziwiać choreografię i świetne przygotowanie wychowanków
Szkoły Podstawowej w Stanach.

Sebastian Pietras