Harmonogram spotkań

TerminTematyka spotkania
wrzesień 2022 r. Wybór Rad Rodziców, przedstawienie dokumentów szkolnych, informacja dla rodziców klasy VIII o egzaminie.
listopad 2022 r. Spotkania z wychowawcami, indywidualne konsultacje rodzica z nauczycielem.
luty 2023 r. Zebranie z wychowawcami klas, podsumowanie I semestru roku szkolnego 2022/2023.
kwiecień 2023 r. Spotkanie z wychowawcami klas, informacje o postępach w nauce i zachowaniu. Zapoznanie rodziców klasy VIII z procedurą przeprowadzania egzaminu.