Monitoring

W Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach istnieje monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach, ul. Stany, ul. Szkolna 8 , 37 – 433 Bojanów.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia. Więcej informacji na stronie internetowej www.pspstany.bojanow.pl w zakładce obowiązek informacyjny lub w siedzibie Administratora”.