Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

przez Marta Stróż

W piątek 29 września odbyło się spotkanie autorskie ze znanym pisarzem książek
dla dzieci – Wiesławem Drabikiem. Wzięły w nim udział dzieci z przedszkola oraz z
klas 1-3.
Autor szybko nawiązał kontakt z uczniami, którzy z dużym zaangażowaniem
odpowiadali na zagadki zadawane przez gościa spotkania. Osoba z największą
liczbą poprawnych odpowiedzi otrzymała w nagrodę książeczkę. Dodatkowym
urozmaiceniem były rymowanki układane przez pana Drabika. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się wielu ciekawostek związanych z samym pisaniem książek przez
autora, a także poznali tajniki wydawania publikacji.
Na zakończenie spotkania można było zakupić książkę z dedykacją i autografem
pisarza.