WARSZTATY  „NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS” 

przez Marta Stróż

2 i 9 listopada w naszym przedszkolu odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe na temat niepełnosprawności. Spotkania dotyczyły problemu radzenia sobie z deficytem słuchu oraz niepełnosprawnością ruchową. Dzieci mając specjalne słuchawki starały się wykonywać polecenia, reagować na sygnały, podejmowały próby czytania słów patrząc na usta prowadzącej. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane językiem migowym, chętnie odtwarzały pokazywane gesty. W toku prowadzonych zajęć odtwarzane były filmy, które podsumowywały prowadzone zajęcia i porządkowały zgromadzoną wiedzę. Każda z grup realizowała program dostosowany do możliwości dzieci. Zajęcia grupowe prowadzone były przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli.  

Celem zorganizowanych zajęć było wyposażenie dzieci w informacje o niepełnosprawnościach i ich konsekwencjach,  dostarczanie doświadczeń związanych z dysfunkcjami zmysłów, rozwijanie umiejętności rozumienia i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Wychowawczynie: 

Aleksandra Gierulska 

Magdalena Sysoł 

Anna Lesiczka 

Misie

Pszczółki

Biedronki